Splošni pogoji

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank in sicer Taja Plut s.p. in naročnika storitev, ki jih opravlja Taja Plut s. p. in določajo način, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake pogodbe oz. ponudbe. Splošni pogoji poslovanja veljajo samo za storitve, ki jih podjetnik Taja Plut s. p. nudi pod blagovno znamko Babymove.

Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletni strani Babymove (www.babymove.si).

DEJAVNOST

Osnovna dejavnost podjetja Babymove je izvajanje vadbe za dojenčke oziroma izvajanje razvojno-gibalnih uric za dojenčke, kjer starše učimo na kakšen način spodbudijo pravilen razvoj dojenčka. Občasno se poleg skupinskih vadb izvajajo tudi individualne ure in obiski na domu ter strokovne delavnice na različnih področjih dojenčkovega razvoja.  Osebje v podjetju Babymove je usposobljeno za svoje področje in dela z zdravimi osebami, ki imajo (ustno ali pisno) zdravniško dovoljenje za vadbo.

Temeljna dejavnost upravljavca torej ni obdelava osebnih podatkov, pri poslovanju pa se ne glede na navedeno upravljavec neizogibno srečuje z osebnimi podatki svojih strank (in njihovih otrok). Ne glede na navedeno upravljavec osebnih podatkov svojih poslovnih strank ne deli in ne posreduje nikomur. Na trgu upravljavec deluje popolnoma neodvisno.

POSLOVNI PROSTORI IN KONTAKTNI PODATKI

Poslovni prostori Babymove-a se nahajajo na Ulici nadgoriških borcev 36, 1000 Ljubljana. Vadba se izvaja v prostorih Zibelke življenja (Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana).

Kontaktni naslovi Babymove-a so:
– telefonska številka: 041821444
– elektronski naslov: info@babymove.si
– spletna stran: www.babymove.si

CENIK

– Posamezna ura (ali uvodna ura) 30 EUR
– 4 obiski v 5 tednih: 80 EUR
– Individualna ura: 55 EUR (na domu = doplačilo potnih stroškov v skladu z veljavno davčno uredbo)

*vse cene so brez DDV, ker nisem DDV zavezanec.

PLAČEVANJE

Za naše storitve so možni naslednji načini plačila:

1. Plačilo s kreditno ali debetno kartico preko plačilnega sistema Stripe.

2. Plačilo prek predračuna (nakazilo na bančni račun Taja Plut s.p.).

3. Plačilo z gotovino na prvem obisku.

Za pravne osebe veljajo enaki pogoji naročanja in plačila.

UPOŠTEVANJE PRAVIL

Zaradi zagotavljanja izvajanja varne vadbe so uporabniki storitev Babymove dolžni upoštevati vsa pisna in ustna navodila osebja. Osebje Babymove lahko zavrne storitev komurkoli po lastni presoji brez razloga.
Izvajanje vadbe je na lastno odgovornost vadečega. Osebje Babymove ni odgovorno za morebitne poškodbe ali nesreče pri izvajanju vadbe.

ODSOTNOST OD VADBE IN PODALJŠEVANJE KART

Uporabniki storitev Babymove so dolžni upravičeno odsotnost z vadbe sporočiti en dan prej na kontaktne naslove Babymove-a. V primeru pravočasno javljene upravičene odsotnosti bo uporabniku karta podaljšana za obdobje enega obiska. Uporabnik lahko enkrat nadomešča svoj termin v drugi skupini in enkrat manjka zaradi upravičljivih razlogov, da mu paket podaljšamo za 1 obisk. Kot upravičena odsotnost se smatrajo predvsem zdravstvene težave ipd. Glede ostalih vzrokov si Babymove pridržuje diskrecijsko pravico odločanja glede upravičenosti odsotnosti in podaljšanja karte. Obiski v paketu niso prenosljivi na drugo osebo. Vplačanega denarja ne vračamo.

ODGOVORNOST

Uporabniki storitev Babymove uporabljajo storitve na lastno odgovornost. Vadeči so dolžni pred začetkom vadbe pridobiti (ustno ali pisno) zdravniško dovoljenje za vadbo. Osebje Babymove-a lahko od vadečih zahteva pisno zdravniško dovoljenje. Babymove ne odgovarja za krajo oz. poškodovanje lastnine uporabnikov storitev. Uporabniki storitev in prostora Babymove so dolžni z opremo in prostori Babymove-a ravnati skrbno ter v skladu z navodili osebja. Uporabnik storitev, ki je poškodoval opremo ali prostore, je glede na dogovor z Babymove-om dolžan plačati stroške popravila oz. nadomestne ali nove opreme.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Babymove se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene od uporabnikov storitev Babymove uporabljal izključno za lastne potrebe ter v sladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov. Vadeči se s prijavo na vadbo strinjajo s fotografiranjem in snemanjem izključno v namene promocije Babymove-a.

KONČNE DOLOČBE

Upravljavec (Taja Plut s.p.) si pridržuje pravico, da se predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodi spremembam v našem obdelovanju osebnih podatkov in s tem povezanimi dejanskimi razmerami obdelovanja in zakonodaji ter uveljavljeni praksi s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno in posodobljeno različico, da boste tako seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.
Nadaljnja uporaba naših spletnih strani ali storitev po objavljenih spremembah Politike zasebnosti, pomeni, da s spremembami soglašate.

Verzija splošnih pogojev poslovanja: avgust 2020

Veljavno od 1.8.2020.