Politika zasebnosti

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika. Ponudnik za nedoločen čas hrani IP naslove vseh uporabnikov spletne strani www.babymove.si, pri kupcih storitev pa še: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, naslov, ime in rojstni datum otroka*. Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve prijave (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam ali posredovani v uporabo tretjim osebam. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Prepovedano je posredovanje podatkov v imenu nekoga drugega. Če gre za mladoletno osebo, ki je mlajša od 16 let, se upravljavcu osebne podatke lahko posreduje le, če obstaja za to dovoljenje starša ali skrbnika oziroma zakonitega zastopnika, pri čemer ste na navedeno dolžni upravljavca tudi posebej opozoriti.

Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da ste starejši od 16 let.

*Posamezniki dobro in tehtno premislite, katere podatke želite deliti kot dostopne (npr. datum rojstva otroka), saj obstaja možnost (sicer kaznive) nepooblaščenega vdora v naš računalniški sistem, brez našega vedenja, te podatke pa bi morebitni »hekerji« uporabili za namene, ki niso združljivi s prvotnim namenom našega zbiranja.

Nazadnje posodobljeno: Ljubljana, 01.08.2020